Info

De Banmolens

Brasserie - Restaurant

De Banmolens


Reeds in de vroege Middeleeuwen (circa 1128) waren er twee watermolens langs de Leie in Harelbeke. Hier in de de molenaar in opdracht van de eigenaar nl.de graaf van Vlaanderen de belastingen of de ”ban”. Tevens werd via de molen het debiet en de waterstand van de Leie geregeld.In de loop van de geschiedenis hadden de Banmolens nogal wat te lijden onder het militaire geweld gezien hun strategisch belang. Bij het begin van de negentiende eeuw werden de watermolens met hun typische raderenvooral gebruikt om graan te malen en olie te persen.Met de industriële revolutie kreeg het gebouw zijn huidig uitzicht met waterturbines in plaatsvan raderen. Tussen de tweede wereldoorlogen was er een fabriek van zeeppoeder “Ozonia” gevestigd, een naam die nog steeds leeft binnen de Harelbeekse gemeenschap. Na de Tweede Wereldoorlog raakten de molens steeds meer in verval. In 1998 werden de molens samen met de omgeving beschermd gebied en cultureel erfgoed. Lofting Group kocht de gebouwen op en renoveerde ze tot prachtige lofts.Banmolens in 2003 , voor de renovatie en de Leiewerken.

De Leiewerken

 

Hoewel de Leiewerken gestaag vorderen kan “Brasserie de Banmolen” nog steeds niet optimaal bereikt worden.Eind juni werd de fameuze ‘intake” (verbinding tussen de oude Leiearm en de Leie) gerealiseerd en eind 2018 zouden de wegeniswerken moeten afgerond zijn , zodat fietsers en wandelaars opnieuw vlot doorgang kunnen vinden.Straks komt er een oase van rust in een groene omgeving en wanneer het Belgische weer het toelaat dan kan U dan in alle rust genieten van het terras. Banmolens in 2019 , na de renovatie en de Leiewerken.

Watermolenstraat 36,

8530 Harelbeke

Tel : 056 19 84 55

E-mail: info@debanmolensharelbeke.be